A praga do «mola»

/
10

Precisaba un lugar ao que redirixir aos galegos que teiman en usar na Rede o verbo «molar» en galego co significado coloquial castelán («gustar»; «ser estupendo»), desprazando e anulando o seu significado

+

Estamos perdendo…

//

Na guerra defensiva pola supervivencia da nosa lingua e contra a castrapización, estamos perdendo a batalla da fonética, as cousas pintan mal na do léxico e mesmo na da gramática comezamos a

+

Liberalismo léxico

//
1

Tiña pensados outros títulos alternativos para esta reflexión que agora comparto convosco: «Populismo lingüístico» e «De linguas, academias, medios e mercado». Comezar mencionándovolos coido que me axudará a acoutar a cuestión, na

+

Euskadi trilingüe

/

[Publicado en Synapsis y como carta al director en el diario vasco El Correo] Es realmente indignante ver como sistemáticamente desde los organismos estadísticos del País Vasco y desde los diferentes medios

+