A cuestión

////

A cuestión crítica do noso tempo non é a cuestión nacional, e ver como nos xuntarmos os nacionalistas galegos/vascos/cataláns/… contra os nacionalistas españois. Nin tan sequera é a cuestión do reparto de

+

Euskadi: a democracia a proba

/

[Publicado en Vieiros o 10/04/2006] Ate aquí Comezarei repasando cómo chegamos ao momento actual de alto ao fogo de ETA. Os factores que conduciron a el, apuntados por moi diversos analistas, inclúen:

+

Euskadi trilingüe

/

[Publicado en Synapsis y como carta al director en el diario vasco El Correo] Es realmente indignante ver como sistemáticamente desde los organismos estadísticos del País Vasco y desde los diferentes medios

+