O timo nuclear

/

Creo que é moi pertinente, á vista dos movementos que levan tempo dando o conglomerado partidos/cabildos/grandes-sindicatos (lobbies), lanzando globos sonda a prol da necesidade de recuar na negativa a aceptarmos a enerxía

+

Enerxía nuclear: nin antes nin agora

/

Nalgunha resposta recibida dos parlamentarios galegos á miña carta aberta sobre a cuestión do cénit do petróleo, algún apuntaba cara a repensar a posición da administración sobre a enerxía nuclear. Ademais de

+