A praga do «mola»

/
10

Precisaba un lugar ao que redirixir aos galegos que teiman en usar na Rede o verbo «molar» en galego co significado coloquial castelán («gustar»; «ser estupendo»), desprazando e anulando o seu significado

+

Estamos perdendo…

//

Na guerra defensiva pola supervivencia da nosa lingua e contra a castrapización, estamos perdendo a batalla da fonética, as cousas pintan mal na do léxico e mesmo na da gramática comezamos a

+