Salvar o mundo?

///
1

Non, o mundo non ten salvación posible. Non este mundo, ese sistema-mundo industrial-capitalista: está fisicamente condeado. Ten as mesmas posibilidades de salvarse ca un coche sen freos costa abaixo, ca un tren

+

Estamos perdendo…

//

Na guerra defensiva pola supervivencia da nosa lingua e contra a castrapización, estamos perdendo a batalla da fonética, as cousas pintan mal na do léxico e mesmo na da gramática comezamos a

+