A cuestión

////

A cuestión crítica do noso tempo non é a cuestión nacional, e ver como nos xuntarmos os nacionalistas galegos/vascos/cataláns/… contra os nacionalistas españois. Nin tan sequera é a cuestión do reparto de

+
1 3 4 5 6 7 10