A cuestión

////

A cuestión crítica do noso tempo non é a cuestión nacional, e ver como nos xuntarmos os nacionalistas galegos/vascos/cataláns/… contra os nacionalistas españois. Nin tan sequera é a cuestión do reparto de

+

Salvar o mundo?

///
1

Non, o mundo non ten salvación posible. Non este mundo, ese sistema-mundo industrial-capitalista: está fisicamente condeado. Ten as mesmas posibilidades de salvarse ca un coche sen freos costa abaixo, ca un tren

+