//

A necesaria crítica ao AVE en Galiza

Xa anteriormente nas páxinas deste blog toquei o tema do AVE e da sorprendente falta de crítica en Galiza, cando menos nos medios de masas e nos 3 partidos maioritarios. Agradécese xa que logo a interesante análise que trae o último número da revista Tempos Novos (que por fin ten unha versión online como era preciso: parabéns!:

Desque se chantara sobre o mapa galego, en 1995, o trazado dun tren de alta velocidade, a rémora adoitou ser a de cando levalo, á fin, do papel ao territorio. Ao contrario, agora xurde a ameaza de que se cumpra o tan arelado AVE. Coa chegada do novo camiño de ferro, o un polas outras, desaparecerán cincuenta e sete estacións e outro medio cento ficarán en estudo. Sálvanse as de grandes cidades, malia marxinarse seriamente Lugo, e as das localidades que serven de elo, coma Monforte, Tui ou Betanzos. Nin entre Madrid e Sevilla, nin entre Córdoba e Málaga, nin no percorrido Madrid-Zaragoza-Barcelona, o AVE supuxo a desfeita das liñas anteriores de media distancia. Cuxo billete custa, ademais, dúas ou tres veces menos. Se o tren de alta velocidade engule a xa precaria rede ferroviaria de Galiza, sería solución ou máis ben problema? O proxecto do AVE aumenta as eivas de conexión interna do territorio?

(A negriña é miña. Por certo, coido que queren dicir que o billete custa 2 ou 3 veces… máis.)

Como ordearmos o territorio sacrificando o medio de trasporte tanto de pasaxeiros como de mercadorías máis sustentable que temos? Esta á unha máis das contradicións dunha Xunta que semella máis preocupada en salvar os intereses dunhas elites e dunhas empresas -as da construción- que en realizar un troco de modelo de sociedade cara á sustentabilidade.

Manuel Casal Lodeiro, Barakaldo (1970). Escritor, divulgador, activista, aprendiz de labrador y de padre.

3 Comments

  1. Onte non escoitastes a Jorquera na Radio Galega dicir que o AVE é unha infraestrutura que «lle vai servir a Galiza para sempre»?!? Literalmente, oes! Eu é que me escarallo!

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Lo último de En galego

A volta

Cumpre já esta volta. Cumpre já decrescer ou desaparecer.