Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


redsistencia

REDsistencia †

Enderezo

Acerca deste proxecto

  • Webzine contrainformativo, proxecto principal de Alternactiva.
  • Fixera unha chea de material gráfico para el que actualmente se pode ver na miña galería gráfica.
  • Tamén contara coa colaboración gráfica de Miguel Brieva.
  • Desque deixei Alternactiva xa non teño relación con el.
  • Axudei na súa migración dun formato de portal PostNuke a un blog Wordpress: polo camiño perdéronse seccións como Contacto Rojo, que Alternactiva non recuperou.
  • Del tamén nacera como proxecto derivado República Bufa.
  • Actualmente (alomenos desde finais de 2010) non está dispoñible aínda que seica existen plans de recuperar o seu arquivo de artigos.
redsistencia.txt · Última modificación: 2013/03/28 17:50 por casdeiro